Meny

Om oss

Nytta & Co erbjuder rådgivare i användbarhetsfrågor med över 20 års erfarenhet. I ryggsäcken har vi erfarenhet av webbproduktion i byråvärlden och har tidigare jobbat med till exempel utbildning, projektledning, redaktionellt arbete och testning av olika slag. Utbildningsmässigt har vi vår bakgrund inom bland annat kommunikation, marknadsföring och webbproduktion.

Vi är oberoende konsulter, det vill säga utan lojaliteter till någon byrå eller teknikleverantör. Det betyder att du till exempel kan få en ”second opinion” på ett designförslag utformat av din designleverantör, och veta att vi står på slutanvändarnas sida.

Vi är baserade i Stockholm, men utför även uppdrag på andra orter.

Är Nytta & Co pusselbiten som saknas i ditt projekt?

Vår breda bakgrund är en tillgång i vårt jobb som användbarhetskonsulter eftersom det kräver att vi kan kommunicera med affärsutvecklare, strateger, marknadsförare, redaktörer, organisationskonsulter, tillgänglighetsexperter, sökmotoroptimerare, formgivare och teknikspecialister.

Vi fungerar ofta som tolk mellan olika experter eller avdelningar och det brukar resultera i att vi får en bra överblick över slutprodukten. På så sätt blir vi ett stöd till beställare som vill ha ett bollplank vid sin sida för att inte missa något viktigt i den totala användarupplevelsen. När vi tar rollen som projektledare för hela produktionen ser vi till att användarperspektivet beaktas i alla led – inte bara för slutanvändarna utan även för till exempel redaktörer.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan göra i just din situation!

Jenny Strömkvist och Lotta Ulfström. Fotograf: Katarina Norström
Jenny Strömkvist och Lotta Ulfström. Fotograf: Katarina Norström