Meny

Så här hjälper vi dig med UX

Användbarhetskonsulter kan arbeta på många olika sätt med UX – user experience. Vi har valt att arbeta med projektledning, rådgivning och användbarhetsstudier för att kvalitetssäkra användarupplevelsen.

Genom åren har vi utfört mängder av utvärderingar, både med och utan testpersoner ur målgruppen. Vi har granskat intranät, extranät och webbplatser i sömmarna och gett feedback på allt från appar, e-handelssajter och biljettautomater till renodlade söktjänster på både koncept- och prototypnivå.

Vi använder oss främst av kvalitativa metoder men kompletterar med kvantitativa inslag när det behövs. Det betyder att vi ofta studerar få användare noga (exempelvis i prototyp- eller användningstester), och ibland kompletterar med data från många (exempelvis webbenkät eller besöksstatistik).

Alla våra uppdrag skräddarsys efter kundens unika behov, situation och förutsättningar. Ibland innebär det några strötimmar rådgivning, andra gånger är vi heltidsresurser i stora projekt under flera år.

Vi har lång erfarenhet av webbplatser som baseras på Episerver, men har även arbetat med andra plattformar som till exempel Sharepoint och WordPress.

Exempel på vad vi kan göra för dig:

 • Avlasta beställare i allt från strategi och koncept till intern förankring, genom att ta rollen som projektledare eller delprojektledare.
 • Intervjua och observera användare för att kartlägga behov och önskemål.
 • Organisera innehållet i logiska menyer och testa klickbara strukturförslag med användare.
 • Dokumentera önskemål i funktionsbeskrivningar och enkla skisser, så att till exempel interaktionsdesignern eller formgivaren får ett konkret underlag att utgå från.
 • Ge en second opinion på designförslag och säkerställa att designen inte bara blir snygg, utan även funktionell oavsett användningssituation eller enhet.
 • Utvärdera skisser och prototyper med eller utan slutanvändare.
 • Granska texter, instruktioner och felmeddelanden samt producera manualer eller utbildningsmaterial.
 • Användningstesta befintliga system med representanter för målgruppen, på enheter som exempelvis mobil, surfplatta eller dator.
 • Coacha redaktörer kring användbarhet så att lösningen fortsätter att hålla god standard även under förvaltningsfasen eller i samband med vidareutveckling.
 • Bidra till förstudier inför webbprojekt. Våra analyser kan kompletteras med granskning av tillgänglighet för funktionsnedsatta och prestanda – det ger ett djuplodande beslutsunderlag innan ni tar nästa steg.
 • Ge råd kring den organisation och de arbetssätt som omgärdar webbplatsen eller intranätet. Förvånansvärt ofta finns delar av förklaringen till dålig användbarhet inom dessa områden.

Sätt ihop ditt eget specialistteam

Det fina med vår roll är att användbarhet hör ihop med allt som påverkar och omgärdar en lösning. Vår erfarenhet är att kunderna ofta når längre genom att sätta samman ett skräddarsytt specialistteam.

Vissa konsulter säger att de kan hjälpa dig med allt – det gör inte vi. Efter drygt 20 år i webbranschen vet vi en hel del om väldigt mycket men vi är noga med att vi inte arbetar som formgivare, utvecklare, kommunikatörer, organisationskonsulter eller processutvecklare. Områden som teknisk analys, sökmotoroptimering och tillgänglighet är egna specialistkompetenser och där råder vi dig att arbeta med erfarna konsulter – vi hjälper dig däremot i dialogen med dem, om du vill.

Några uppdragsexempel

Ledarna

Under 2015-2017 utformades en ny version av chefsorganisationen Ledarnas webbplats. Det var ett komplext projekt med hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade och mobilanpassning. Projektet hade många interna intressenter, en rad externa leverantörer och medförde dessutom internt förändringsarbete.

Projektledare nya ledarna.se

Jenny hade rollen som projektledare med särskilt ansvar för användbarheten. Uppdraget omfattade allt från behovsanalys, strategiarbete, upphandling av konsulter, utformning av menystruktur, kravspecificering och att agera bollplank till interaktionsdesigner och formgivare. Dessutom ingick att utföra olika typer av användbarhetstester, utformning av nya arbetssätt, projektplanering samt kommunikationsinsatser gentemot bland annat ledningsgrupp, styrgrupp och medarbetare.

Förvaltningsledare befintliga ledarna.se

För att webbansvarig skulle hinna ägna sig åt utvecklingen av nya webbplatsen anlitades Lotta som förvaltningsledare för den befintliga sajten. Uppdraget handlade om att fånga upp behov av löpande vidareutveckling samt att planera, beställa och acceptanstesta utvecklingssprintar. Rollen medförde koordinering gentemot IT-avdelningen och externa leverantörer.